Sushi in Tel Aviv

>>Sushi in Tel Aviv

Nagisa

Nagisa sushi on 106 Bugrashov st Tel Aviv […]

Sushi Bar Bazel

Location: 20 Ashtori Hafarhi St Tel Aviv Phone:1-700-70-60-71 […]

Super Sushi

Location: 10 Idelson St, Tel-Aviv Tel Aviv Phone:03-5160792 […]

Atza sushi bar

Location: ben yehoda 128 Tel Aviv Phone:03-5270017 […]