Bar kayma opening hamashbir 22

>>>Bar kayma opening hamashbir 22